What is on this page

Równouprawnienie i prawa człowieka po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur europejskich:

zgłaszanie naruszeń zobowiązania rządu brytyjskiego w ramach protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej

Artykuł 2 ust. 1 protokołu

Who is this page for?

  • Members of the Public

Równouprawnienie i prawa człowieka po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur europejskich

Last Updated: Thursday, 9 March 2023

Równouprawnienie i prawa człowieka po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur europejskich:

zgłaszanie naruszeń zobowiązania rządu brytyjskiego w ramach protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej

Artykuł 2 ust. 1 protokołu


Polish Translation: Equality and Human Rights after Brexit:

Challenging a breach of the UK Government’s commitment under the Ireland/Northern Ireland Protocol

Article 2(1) of the Protocol


Download Documents